A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện đoàn Mường Tè triển khai các bài học lý luận chính trị sửa đổi cho đoàn viên

Học lý luận chính trị là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TĐTN-BTG, ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên”.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Sáng ngày 12/8/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mường Tè tổ chức Hội nghị triển khai Học tập 4 bài học lý luận chính trị sửa đổi cho cho 45 cán bộ đoàn chủ chốt.

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên được truyền đạt 4 bài học lý luận chính trị gồm “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay”; “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Quan cảnh Hội nghị triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị sửa đổi cho cán bộ, đoàn viên

Sau khi được học tập các bài học lý luận chính trị sửa đổi, cán bộ đoàn, đoàn viên được cung cấp tài liệu để triển khai tới 100% đoàn viên tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến nay 100% đoàn viên trên địa bàn huyện được học tập 4 bài học lý luận chính trị sửa đổi.


Tác giả: Huyện đoàn Mường Tè
Nguồn: Huyện đoàn Mường Tè
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: