A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Mường Tè tích cực triển khai tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các kết luận, chương trình của Đoàn và triển khai các bài học lý luận chính trị sửa đổi cho đoàn viên, thanh niên

  Việc học lý luận chính trị được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên, thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng với đó việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các kết luận, chương trình của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên để hiểu và thực hiện đúng các chủ trường, đường lối của Đảng.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập các bài học lý luận chính trị và tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, các kết luận, chương trình của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn xã, thị trấn triển khai 100% đoàn viên hoàn thành việc học các bài Lý luận chính trị (sửa đổi); 100% đoàn viên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn; 95% thanh niên trở lên  được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

Đoàn thị trấn Mường Tè tổ chức học tập các bài học lý luận và tuyên truyền, 
quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các kết luận, chương trình của Đoàn 
cho đoàn viên, thanh niên   

Các cơ sở Đoàn xã, thị trấn đã tích cực tổ chức các hội nghị triển khai tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các kết luận, chương trình của Đoàn và triển khai các bài học lý luận chính trị sửa đổi cho đoàn viên, thanh niên.

Qua quá trình học tập các bài học lý luận chính trị sửa đổi và học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các kết luận, chương trình của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên từ việc tiếp cận kiến thức có thể trao đổi, chia sẻ, thảo luận, trình bày những suy nghĩ của mình để tập thể chi đoàn và những đoàn viên, thanh niên khác cùng trao đổi thảo luận giúp nâng cao nhận thức, việc tiếp cận tri thức, tiếp cận kiến thức sẽ chuyển đổi thành nhận thức của bản thân, từ đó hình thành bản lĩnh chính trị, kiến thức cho cá nhân góp sức vào sự phát triển của tổ chức Đoàn trong tương lai.

 
Đoàn xã Mường Tè tổ chức học tập các bài học lý luận và tuyên truyền, quán triệt 
các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các kết luận, chương trình của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên
 

Tác giả: Huyện đoàn Mường Tè
Nguồn: Huyện đoàn Mường Tè
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: