A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện đoàn Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021

Nhằm thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở những chỉ đạo mới của Bộ Chính trị. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

Theo đó, ngày 26/10, Huyện đoàn Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng dành cho 02 đối tượng là cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên. Cụ thể:

Sáng ngày 26/10, triển khai quán triệt chuyên đề năm 2021 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" cho 39 cán bộ Đoàn chủ chốt ở cơ sở.

Chiều ngày 26/10, quán triệt, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời" cho đoàn viên thanh niên.

Đ/c Vàng Thị Lun - HUV, Bí thư Huyện đoàn quán triệt tại Hội nghị

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Sau Hội nghị cấp huyện, Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn triển khai học tập, quán triệt các nội dung tới toàn bộ chi đoàn ở cơ sở và toàn thể đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Việc triển khai cần thực hiện nghiêm túc, chất lượng, có hiệu quả, đánh giá kết quả thực hiện gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước trong mỗi cán bộ, đoàn viên, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tác giả: Phan Bảo Ngọc
Nguồn: Huyện đoàn Nậm Nhùn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: