A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nậm Nhùn: 100% Đoàn viên kết nạp mới được học 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan,  phương pháp luận khoa học cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác. 

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành Kế hoạch số 82-KH/ĐTN, ngày 29/12/2020  về triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, chỉ đạo đến 100% cơ sở Đoàn triển khai học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, trọng tâm là học tập, bồi dưỡng 04 bài học lý luận chính trị cho đối tượng đoàn viên mới kết nạp.

Theo đó, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tổ chức Hội nghị,chương trình sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn. Nội dung học tập gồm 04 bài học do TW Đoàn biên soạn, cụ thể:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Bài 4: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tài liệu học tập gồm: 

- Sách "Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên".

- Nội dung tóm tắt các bài học chính trị.

- Các tư liệu về Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. 

 

Phối hợp với trường chính trị  mở lớp bồi dưỡng LLCT chó cán bộ, đoàn viên

 

 

 

Thông qua các chương trình học tập, giúp cho đoàn viên nắm vững những vấn đề cơ bản nhất của Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên XHCN ở Việt Nam. Việc tổ chức học tập bám sát với việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và công tác xây dựng Đoàn. 


Tác giả: Phan Bảo Ngọc
Nguồn: Huyện đoàn Nậm Nhùn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: