A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

PHONG THỔ: TRIÊN KHAI THỰC HIỆN 4 TIÊU CHÍ "XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN PHONG THỔ THỜI KỲ MỚI"

Ngày 24/02/2023, Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện 04 tiêu chí "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Phong Thổ thời kỳ mới" năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Giàng A Sang - Phó Bí thư Huyện đoàn. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc, ĐVTN tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Giàng A Sang - Phó Bí thư Huyện đoàn thay mặt Ban Thường vụ Huyện đoàn phát động triển khai thực hiện "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Phong Thổ thời kỳ mới" năm 2023 với 4 tiêu chí: Có bản lĩnh cách mạng, có đạo đức trong sáng; tiên phong, gương mẫu; sáng tạo không ngừng; gắn với thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

 

Có bản lĩnh cách mạng: là tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh cách mạng, chính trị vững vàng cho ĐVTN, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, học tập, tìm hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HỒ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn để ĐVTN nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn. Kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN để giúp tuổi trẻ có bản lĩnh vững vàng trước những âm mưu phá hoai của các thế lực thù địch.

 

Có đạo đức trong sáng: là xây dựng và triển khai các giá trị tiếu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh niên, tích cực học tập theo các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp. Nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu cá chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Nắm bắt và định hướng lối sống cho thanh niên thông qua các tin, bài về gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục duy trì các chuyên mục trên fanpage, facebook như: "mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp", "gương người tốt, việc tốt"…

Tiên phong, gương mẫu: là tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, hoạt động thực tiễn cho thanh niên. Đăng ký đảm nhận và tổ chức cho thanh niên thực hiện các công trình, phần việc, các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, việc mới, việc khó tại địa phương, đơn vị; tạo môi trường giáo dục rèn luyện, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, xung kchs, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần hình thành, bồi dưỡng các giá trị hình mẫu thanh niên.

Sáng tạo không ngừng: là tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", tạo môi trường giáo dục, rèn luyện để thanh niên phát huy lợi thế, không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học: trong lao động sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày. Nâng cao nhận thức, phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tận dụng có hiệu quả những thành quả đã được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn.

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các các cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả 04 tiêu chí bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù tâm lý của từng đối tượng thanh niên để định hướng thanh niên phấn đấu rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu.


Tác giả: Huyện đoàn Phong Thổ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: