A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tam Đường - Đoàn viên kết nạp mới học tập 4 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Đường chỉ đạo, định hướng các cơ sở Đoàn triển khai học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, trọng tâm là học tập, bồi dưỡng 04 bài học lý luận chính trị cho đối tượng đoàn viên mới kết nạp.

Năm 2021 Đoàn toàn huyện kết nạp 486 đoàn viên mới vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo đó, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tổ chức hội nghị, sinh hoạt chi đoàn tìm hiểu về 04 bài học lý luận chính trị cho 100% đoàn viên mới kết nạp. Tại các hội nghị đoàn viên mới kết nạp được nghe báo cáo viên phổ biến, truyền đạt một số nội dung cơ bản trong 04 chuyên đề: "Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", "Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam", "Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay", "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh". 
Huyện đoàn phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng 4 bài lý luận chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên mới kết nạp
Đoàn xã Thèn Sin tổ chức triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp

 

Đoàn xã Nùng Nàng tổ chức triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp

 

 

Đoàn xã Bình Lư tổ chức triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp

 

 

Đoàn Thị Trấn Tam Đường tổ chức triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp

 

 

Đoàn Trung tâm GDNN & GDTX huyện tổ chức triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp

 

 

Đoàn xã Bản Bo tổ chức triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp

 

Đoàn xã Nà Tăm tổ chức triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp

 

Đoàn xã Hồ Thầu tổ chức triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp
 
 
 
Đoàn xã Bản Hon tổ chức triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp
Việc tổ chức học tập lý luận chính trị cho Đoàn viên mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thông qua việc tìm hiểu, học tập 04 bài lý luận dành cho đoàn viên đã góp phần giúp cho đoàn viên mới nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: