A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

5 hoạt động phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp năm 2023

(Chinhphu.vn) - Ngành Hải quan tổ chức các hoạt động đối tác để cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào tiến trình cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số trong ngành Hải quan và nâng cao tính tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, cũng như giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp.

5 hoạt động phát triển quan hệ đối tác hải quan- doanh nghiệp năm 2023 - Ảnh 1.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh (Cục Hải quan Bắc Ninh). Ảnh: Quang Hùng

Đó là mục đích của Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023 vừa được Tổng cục Hải quan ban hành.

Theo kế hoạch này, Tổng cục Hải quan đặt ra yêu cầu tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan nắm bắt được các chính sách, pháp luật mới về hải quan.

Cụ thể, Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan đến năm 2025, Kế hoạch chuyển đổi số, Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định pháp luật về hải quan mới được ban hành; qua đó đồng hành cùng cơ quan Hải quan trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện.

Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan, phương thức quản lý, chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan các cấp, chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan thông qua các hoạt động tham vấn, hợp tác, giám sát.

Ngoài ra, tăng cường hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp để góp phần nâng cao năng lực quản lý và thực thi pháp luật của mỗi bên.

Trong kế hoạch này, Tổng cục Hải quan đã đưa ra các nội dung và 5 hoạt động triển khai gồm: Thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp; tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan; giám sát thực thi pháp luật; hợp tác Hải quan-Doanh nghiệp.

Cụ thể trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan Hải quan các cấp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp theo các chuyên đề về thủ tục hải quan theo loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định của pháp luật về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, phân loại, xác định trị giá xuất xứ...

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các thông tin quy định pháp luật mới, tình hình xuất nhập khẩu, xu hướng thương mại; giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp phát sinh khi làm thủ tục hải quan; chú trọng hỗ trợ đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Hỗ trợ cung cấp, cập nhật thường xuyên phần mềm khai hải quan miễn phí; hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp và các bên có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan.

Đối với hoạt động tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan, cơ quan Hải quan các cấp tập trung tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, thủ tục hải quan, biểu mẫu chứng từ, văn bản điện tử và chỉ tiêu thông tin phục vụ yêu cầu số hóa và chuyển đổi số trong ngành Hải quan; quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giảm sát, kiểm soát hải quan; quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia....

Tham vấn Doanh nghiệp - Hải quan, các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp về các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, quy trình thủ tục, tổ chức thực thi pháp luật, các giải pháp về kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu với hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Quang Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: