A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nậm Nhùn - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm thông tin, tuyên truyền, quán triệt các nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân của cán bộ Đoàn và góp phần bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tại 02 xã Nậm Chà và Thị trấn Nậm Nhùn, các nội dung học tập được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn.

Học tập chuyên đề tại xã Nậm Chà

 

Tại các buổi học tập, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được học tập 02 chuyên đề gồm: chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên" và chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên "Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn". 

 

Học tập, quán triệt chuyên đề tại Thị trấn Nậm Nhùn

 

Thông qua các chuyên đề học tập giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phông cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của Đoàn viên, thanh niên; đồng thời góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên thanh niên. Qua đó, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu rèn luyện, đồng thời chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.


Tác giả: Phan Bảo Ngọc
Nguồn: Huyện đoàn Nậm Nhùn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: