<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">HOẠT ĐỘNG ĐOÀN</a>

Gần 1.200 suất quà trao đến các HS nghèo trong Chương trình “Trung thu cho em”

Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch ...
<a href="/hoat-dong-doi" title="Hoạt động Đội" rel="dofollow">HOẠT ĐỘNG ĐỘI</a>

TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2020 - 2021

Từ ngày 9 - 12/10, Hội Đồng đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 221 giáo viên là Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi năm học 2020 - 2021 trên địa bàn toàn tỉnh.
<a href="/khoi-nghiep-lap-nghiep" title="KHỞI NGHIỆP - LẬP NGHIỆP" rel="dofollow">KHỞI NGHIỆP - LẬP NGHIỆP</a>

Thanh niên Lai Châu hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh 01/3 và Tháng Thanh niên năm 2020

        Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/TĐTN-BPT, ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Triển khai Tháng thanh niên năm 2020”; Công văn số 632-CV/TĐTN-BPT, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “V/v tổ chức đồng loạt ...
<a href="/hoat-dong/moi-ngay-mot-tin-tot-moi-tuan-mot-cau-chuyen-dep" title="Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp" rel="dofollow">Mỗi ngày 1 tin tốt</a>

Thanh niên Lai Châu hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh 01/3 và Tháng Thanh niên năm 2020

        Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/TĐTN-BPT, ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Triển khai Tháng thanh niên năm 2020”; Công văn số 632-CV/TĐTN-BPT, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “V/v tổ chức đồng loạt ...
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">THEO DẤU CHÂN BÁC</a>

Thanh niên Lai Châu hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh 01/3 và Tháng Thanh niên năm 2020

        Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/TĐTN-BPT, ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Triển khai Tháng thanh niên năm 2020”; Công văn số 632-CV/TĐTN-BPT, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “V/v tổ chức đồng loạt ...
Video clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 113