Danh sách con 1
Danh sách con 1

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn phong trào thanh thiếu nhi quý III/2020

Ngày 22/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý III/2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh đoàn; tại điểm cầu tỉnh cùng tham gia có các đồng ...
Danh sách con 3
Danh sách con 3

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn phong trào thanh thiếu nhi quý III/2020

Ngày 22/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý III/2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh đoàn; tại điểm cầu tỉnh cùng tham gia có các đồng ...
Danh sách con 2
Danh sách con 2

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn phong trào thanh thiếu nhi quý III/2020

Ngày 22/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý III/2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh đoàn; tại điểm cầu tỉnh cùng tham gia có các đồng ...
Danh sách con 4
Danh sách con 4

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn phong trào thanh thiếu nhi quý III/2020

Ngày 22/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý III/2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh đoàn; tại điểm cầu tỉnh cùng tham gia có các đồng ...
Thư viện ảnh