<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Cách ứng đáp mẫn tiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 1946 một nhà văn là uỷ viên thường trực Ban vận động Đời sống mới đến gặp Hồ Chủ tịch để xin ý kiến Người về nội dung cuộc vận động. Bác Hồ nói nên vận động nhân dân thực hiện mấy chữ: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.- Thưa cụ, mấy chữ ấy rất hay nhưng ...
a
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “học đi đôi với hành” và vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ

 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo xã và Ban chủ nhiệm Hợp tá xã nông nghiệp thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về công tác quy hoạch ruộng đất (25/1/1961). (Ảnh tư liệu) 1. Quan điểm của Chủ tịch ...
a
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Mẩu chuyện: Dành cho các cháu

Trước khi thiết kế ngôi nhà sàn gỗ của Bác tại Phủ Chủ tịch (tầng trên có hai phòng, một phòng Bác dùng vào việc, một phòng nghỉ. Còn tầng dưới là nơi Bác họp và tiếp khách). Bác có ý kiến:- Khách của Bác có nhiều, có lúc Bác phải tiếp đông các ...
a
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Lưc lượng Công an nhân dân thực hiện tốt công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự của đất nước

Trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, Công an Nhân dân (CAND) là một lực lượng luôn được sự quan tâm giáo dục, rèn luyện, chỉ bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các mặt công tác. Người nêu rất rõ bản chất “Công an của ta là Công an Nhân dân, ...
a
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường đi công tác ở Việt Bắc. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh1. Trước Cách mạng Tháng Tám, với nhãn quan chính trị vô cùng sắc bén, khôn khéo và nhạy cảm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tinh tường ...
a
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin cả nước.Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, cùng với Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo lãnh đạo cách mạng nước ta đi đến ...
a
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Những quyết định thiên tài của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám

 Ngày 28-8-1945, đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh tư liệu1. 100 năm trước, khi tiếp cận luận cương của V.I.Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã đinh ninh “Đây là con đường giải phóng chúng ta” và khẳng định, ...
a
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý giáo dục

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), ngày 26/8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Quản ...
a
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Cách mạng Tháng Tám và văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh

Ngay từ những ngày đầu ấy, chính quyền non trẻ của nước Việt Nam mới đã phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy đến từ thù trong, giặc ngoài. Nhờ ứng xử ngoại giao tài tình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa giải thành công những tình thế “ngàn cân treo sợi ...
a
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 1948, trong bối cảnh cam go, quyết liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, theo sáng kiến của Chủ ...
a
<a href="/bac-ho/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac" title="Theo dấu chân Bác" rel="dofollow">Theo dấu chân Bác</a>

Hồ Chí Minh - tấm gương thi đua yêu nước trong sáng, mẫu mực

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữa thi đua và yêu nước có mối quan hệ hữu cơ, mật thiết, luôn gắn chặt với nhau “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Người xác định mục đích của thi đua ...
a
Thư viện ảnh